text.skipToContent text.skipToNavigation

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

 

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

 

Tarkistettu viimeksi 12.7.2018

[Kao Germany GmbH, Pfungstaedter Str. 98 – 100, 64297 Darmstadt, Germany / Guhl Ikebana GmbH, Pfungstaedter Str. 98, 64297 Darmstadt, Germany TAI paikallinen yksikkö] ("Kao-yritys" tai "me" eri muodoissaan) ja kaikki sen EMEA-alueella toimivat osakkuusyritykset ja tytäryritykset (yhdessä "Kao-konserni") suhtautuvat tietosuojaan vakavasti. Tämä tietosuojakäytäntö kertoo sen Kao Salon Partner -verkkosivuston tai -mobiilisovelluksen sekä niiden muiden Kao-yrityksen omistamien verkkosivustojen tai mobiilisovellusten käyttäjille, joilla tämä tietosuojakäytäntö on nähtävillä ("verkkokauppa"), miten me, yleisen tietosuoja-asetuksen ("tietosuoja-asetus") mukaisena rekisterinpitäjänä, keräämme ja käsittelemme kyseisten käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja heidän "verkkokaupan" käyttönsä yhteydessä.

Huomaa, että muita Kao-konsernin verkkosivustoja tai mobiilisovelluksia voivat koskea muut tietosuojakäytännöt.

 

1. Henkilötietojen ryhmät ja käsittelytarkoitukset – mitä sinua koskevia henkilötietoja me käsittelemme ja miksi?

 

1.1 Metatiedot

Voit käyttää "verkkokauppaa" antamatta mitään sinua koskevia henkilötietoja. Tässä tapauksessa keräämme vain seuraavat metatiedot, jotka ovat seurausta "verkkokaupan" käytöstäsi: selaimen tyyppi ja versio käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä verkkosivusto, jolta siirryt sivustollemme (viittaajan URL-osoite) verkkosivu(t), jo(i)lla käyt "verkkokaupassamme" "verkkokaupassamme" käynnin päivämäärä ja kellonaika Internetin protokollaosoite ("IP-osoite").

IP-osoitettasi käytetään, jotta voit käydä "verkkokaupassamme". Metatietoja, mukaan lukien lyhennetty IP-osoite, käytetään "verkkokauppamme" laadun ja palveluiden parantamiseen analysoimalla käyttäjiemme käyttöön liittyvää käyttäytymistä.

 

1.2 Tili

Jos luot tilin "verkkokauppaamme", sinua pyydetään antamaan seuraavat sinua koskevat henkilötiedot: nimi, sukupuoli (tervehdystä varten), postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tiliäsi varten valittu salasana, maksutiedot, laskutus- ja toimitusosoite sekä markkinointimateriaalien vastaanottamista koskeva pyyntö (vapaaehtoinen). Käsittelemme kyseisiä henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: tilin hallinnointi, tiedusteluihisi tai tietopyyntöihisi vastaaminen, haluttujen tuotteiden tai palveluiden tarjoaminen, markkinointimateriaalien tarjoaminen sinulle sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa, kiinnostuksen kohteidesi analysoiminen markkinointitarkoituksia varten, "verkkokauppamme" parantaminen käyttökaavojen mukaisesti, tekninen hallinnointi tai muut tarkoitukset, jotka olet hyväksynyt..

 

1.3 Tuotetilaukset

Jos tilaat tuotteen "verkkokauppamme" kautta, keräämme ja käsittelemme seuraavia sinua koskevia henkilötietoja: nimi, sukupuoli (tervehdystä varten), postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, maksutiedot, laskutus- ja toimitusosoite, tuotteen tyyppi ja määrä, ostohinta, tilauspäivämäärä, tilauksen tila, tuotepalautukset, asiakaspalvelupyynnöt sekä markkinointimateriaalien vastaanottamista koskeva pyyntö (vapaaehtoinen). Käsittelemme kyseisiä henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: sopimussuhteen ja tuotetilauksen hoitaminen, asiakaspalvelun tarjoaminen, lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen, oikeusvaateiden puolustaminen, laatiminen ja esittäminen, markkinointimateriaalien tarjoaminen sinulle sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa sekä kiinnostuksen kohteidesi analysoiminen markkinointitarkoituksia varten.

 

1.4 Arvonnat

Jos osallistut arvontaan, keräämme ja käsittelemme seuraavia sinua koskevia henkilötietoja: nimi, sukupuoli (tervehdystä varten), postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osallistumispäivämäärä, voittajaksi valitseminen, palkinto, visaan annettu vastaus. Käsittelemme kyseisiä henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: arvonnan toteuttaminen, voittajalle ilmoittaminen, palkinnon toimittaminen voittajalle, tapahtuman toteuttaminen, markkinointimateriaalien tarjoaminen sinulle sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa sekä kiinnostuksen kohteidesi analysoiminen markkinointitarkoituksia varten.

 

1.5 Uutiskirje

Jos pyydät uutiskirjeemme vastaanottoa, keräämme ja käsittelemme seuraavia sinua koskevia henkilötietoja: sähköpostiosoite ja markkinointisähköpostien tai markkinointipostien vastaanottamista koskeva pyyntö (vapaaehtoinen). Käsittelemme kyseisiä henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: uutiskirjeen ja muiden markkinointimateriaalien tarjoaminen sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa sekä kiinnostuksen kohteidesi analysoiminen markkinointitarkoituksia varten.

 

2. Käsittelyperuste ja seuraukset – mikä on henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste, ja mitä tapahtuu, jos päätät olla antamatta niitä?

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietojasi seuraavilla oikeusperusteilla:

&bull, tietojesi käsittelyä koskeva suostumuksesi, esimerkiksi uutiskirjeen tilaamiseen antamasi suostumus,

&bull, käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Henkilötietojesi antamiseen ei ole lakisääteistä velvoitetta. Henkilötietojesi antaminen on tarpeen, jotta voit solmia sopimuksen kanssamme tai vastaanottaa palveluitamme/tuotteitamme pyyntöjesi mukaisesti. Täydentävien henkilötietojen antaminen on sinulle vapaaehtoista.

Henkilötietojesi antamatta jättäminen voi aiheuttaa sinulle haittaa et esimerkiksi ehkä voi solmia sopimusta kanssamme.

 

3. Henkilötietojen vastaanottajat ja kansainväliset tiedonsiirrot – kenelle siirrämme henkilötietojasi, ja missä vastaanottajat sijaitsevat?

Voimme siirtää henkilötietojasi kolmansille osapuolille edellä kuvattuja käsittelytarkoituksia varten seuraavasti:

&bull, Kao-yrityksen sisällä: Emoyhtiömme, Kao Corporation, Japanissa ja kaikki sen osakkuusyritykset ja tytäryritykset (kuhunkin osakkuusyritykseen tai tytäryritykseen, me mukaan lukien, viitataan sanalla "Kao-yritys", ja yhdessä niihin viitataan sanalla "Kao-konserni"), jotka kuuluvat maailmanlaajuiseen Kao-konserniin http://www.kao.com/global/en/about/outline/group-companies/, voivat saada henkilötietojasi tarpeen mukaan edellä kuvattuja käsittelytarkoituksia varten. Henkilötietojen ryhmistä ja siitä riippuen, mitä tarkoituksia varten henkilötietoja on kerätty, erilaiset Kao-yrityksen sisäiset osastot voivat saada henkilötietojasi. Esimerkiksi IT-osastomme voi saada pääsyn tilitietoihisi, ja verkkokaupankäynti- ja myyntiosastomme voivat saada pääsyn tilitietoihisi tai tuotetilauksiin liittyviin tietoihisi. Lisäksi muut Kao-yrityksen sisäiset osastot voivat saada pääsyn tiettyihin sinua koskeviin henkilötietoihin tiedonsaantitarpeen perusteella. Tällaisia osastoja ovat esimerkiksi lakiosasto, talousosasto tai sisäisen tarkastuksen osasto.

&bull, Henkilötietojen käsittelijöille: Tietyt kolmannet osapuolet, olivatpa ne sidosyrityksiä tai eivät, voivat saada henkilötietojasi kyseisten tietojen käsittelemiseksi asianmukaisten ohjeiden mukaisesti ("henkilötietojen käsittelijät") tarpeen mukaan edellä kuvattuja käsittelytarkoituksia varten. Tällaisia osapuolia ovat esimerkiksi "verkkokaupan" palveluntarjoajat, tilauksen toteuttavat palveluntarjoajat, asiakaspalveluntarjoajat, markkinointipalveluntarjoajat, IT-tukipalveluntarjoajat, maksupalveluntarjoajat, kuljetusyritykset ja muut palveluntarjoajat, jotka tukevat meitä kauppasuhteemme ylläpitämisessä kanssasi. Henkilötietojen käsittelijöitä koskevat sopimusvelvoitteet, jotta se toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimet henkilötietojesi turvaamiseksi sekä käsittelee henkilötietoja vain ohjeiden mukaisesti. Luettelo kaikista tämänhetkisistä henkilötietojen käsittelijöistä on saatavilla täältä ..

&bull, Muille vastaanottajille: Saatamme siirtää – sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti – henkilötietoja lainvalvontaviranomaisille, valtion viranomaisille, oikeusviranomaisille, oikeudellisille neuvonantajille, ulkopuolisille konsulteille tai liiketoimintakumppaneille. Yritysfuusion tai yrityskaupan tapauksessa henkilötietoja voidaan siirtää fuusiossa tai yrityskaupassa mukana oleville kolmansille osapuolille. Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille mainonta- tai markkinointitarkoituksia taikka mitään muita tarkoituksia varten ilman lupaa.

Kaikki henkilötietoihisi pääsy on rajoitettu niihin henkilöihin, joilla on tiedonsaantitarve työhön liittyvien velvollisuuksiensa täyttämistä varten..

Kansainväliset tiedonsiirrot. Keräämiämme tai vastaanottamiamme, sinua koskevia henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen ("ETA") sisä- tai ulkopuolella sijaitseville vastaanottajille, ja vastaanottajat voivat käsitellä niitä. ETA:n ulkopuolella sijaitsevista vastaanottajista muutama on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti ja muut sijaitsevat maissa, joiden osalta on tehty tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös (erityisesti [Andorra, Argentiina, Kanada (ei-julkiset organisaatiot, joita koskee Kanadassa annettu henkilötietojen suojaa ja sähköisiä asiakirjoja koskeva laki eli Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act), Sveitsi, Färsaaret, Guernsey, Israel, Mansaari, Jersey ja Uusi-Seelanti]), ja kaikissa tapauksissa tiedonsiirron katsotaan siten tarjoavan riittävän tietosuojatason Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön näkökulmasta. Muut vastaanottajat voivat sijaita maissa, jotka eivät tarjoa riittävää tietosuojatasoa Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön näkökulmasta. Toteutamme kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ETA:n ulkopuolelle suuntautuvat tiedonsiirrot suojataan riittävästi sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Niiden tiedonsiirtojen osalta, jotka suuntautuvat maihin, jotka eivät tarjoa riittävää tietosuojatasoa, tiedonsiirtomme perustana ovat asianmukaiset turvatoimet, kuten Euroopan komission tai valvontaviranomaisen hyväksymät tietosuojaa koskevat lausekkeet, hyväksytyt käytännesäännöt yhdessä vastaanottajan sitovien ja täytäntöönpanokelpoisten sitoumusten kanssa tai hyväksytyt sertifiointimekanismit yhdessä vastaanottajan sitovien ja täytäntöönpanokelpoisten sitoumusten kanssa. Voit pyytää kopiota kyseisistä asianmukaisista turvatoimista ottamalla meihin yhteyttä alla osiossa 7 esitetyllä tavalla.

 

4. Säilytysaika – kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin on tarpeen pyydettyjen palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseksi sinulle. Kun [olet irtisanonut kanssamme solmitun sopimussuhteen / olet poistanut tilisi / arvonta on päättynyt] tai olet muutoin päättänyt kanssamme solmitun suhteen, poistamme henkilötietosi järjestelmistämme ja rekistereistämme ja/tai toteutamme toimenpiteet niiden anonymisoimiseksi asianmukaisesti, jotta sinua ei voida enää tunnistaa niistä (paitsi jos meidän on säilytettävä tietosi Kao-yritystä koskevien lainsäädäntö- tai sääntelyvelvoitteiden vuoksi, esimerkiksi verotustarkoituksia varten).

Voimme säilyttää yhteystietosi ja tuotteitamme tai palveluitamme koskevat kiinnostuksen kohteesi kauemmin, jos Kao-yritys saa lähettää sinulle markkinointimateriaaleja. Lisäksi sovellettava lainsäädäntö saattaa edellyttää, että säilytämme tiettyjä henkilötietojasi 10 vuoden ajan asianomaisen verovuoden jälkeen. Lisäksi voimme säilyttää henkilötietojasi sopimussuhteen päättymisen jälkeen, jos henkilötietosi ovat tarpeen muiden sovellettavien lakien noudattamiseksi tai jos tarvitsemme henkilötietosi oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, vain tiedonsaantitarpeen perusteella. Rajoitamme henkilötietojesi käsittelyn, siinä määrin kuin mahdollista, kyseisiin rajoitettuihin tarkoituksiin sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

 

5. Oikeutesi – mitä oikeuksia sinulla on, ja miten voit käyttää oikeuksiasi?

Oikeus peruuttaa suostumuksesi: Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi tietynlaiseen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön (erityisesti suoramarkkinointiviestinnän vastaanottamiseen [sähköpostin, tekstiviestien ja puhelinsoittojen kautta]), voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa, jolloin se on voimassa jatkossa. Kyseinen peruutus ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Ota meihin yhteyttä alla osiossa 7 esitetyllä tavalla, jos haluat peruuttaa suostumuksesi. [Lisäksi voit vastustaa henkilötietojesi käyttöä markkinointitarkoituksiin niin, ettei siitä synny muita kustannuksia kuin perushintojen mukaiset välityskustannukset.]

Muut tietosuojaa koskevat oikeudet: Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla voi olla oikeus (i) pyytää saada pääsy henkilötietoihisi (ii) pyytää henkilötietojesi oikaisemista (iii) pyytää henkilötietojesi poistamista (iv) pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista (v) pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen ja/tai (vi) vastustaa henkilötietojesi käsittelyä (mukaan lukien profiloinnin vastustaminen).

&bull, Oikeus pyytää saada pääsy henkilötietoihisi: Sinulla voi olla oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei, ja jos niitä käsitellään, oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihin. Näihin pääsytietoihin kuuluvat – muun muassa – käsittelyn tarkoitukset, asianomaisten henkilötietojen ryhmät sekä vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan. Tämä ei kuitenkaan ole absoluuttinen oikeus, ja muiden henkilöiden edut voivat rajoittaa pääsyoikeuttasi.

Sinulla voi olla oikeus saada kopio käsiteltävistä henkilötiedoistasi maksutta. Jos pyydät muita kopioita, voimme veloittaa hallintokustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

&bull, Oikeus pyytää tietojen oikaisemista: Sinulla voi olla oikeus saada meidät oikaisemaan sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Käsittelyn tarkoituksista riippuen sinulla voi olla oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

&bull, Oikeus pyytää tietojen poistamista (oikeus tulla unohdetuksi): Tietyissä olosuhteissa sinulla voi olla oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ja meillä voi olla velvollisuus poistaa kyseiset henkilötiedot.

&bull, Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista: Tietyissä olosuhteissa sinulla voi olla oikeus saada meidät rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Kyseisessä tapauksessa asianomaiset tiedot merkitään, ja voimme käsitellä niitä vain tiettyjä tarkoituksia varten.

&bull, Oikeus pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen: Tietyissä olosuhteissa sinulla voi olla oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja sinulla voi olla oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle yksikölle meidän estämättä.

&bull, Vastustamisoikeus:

Tietyissä olosuhteissa sinulla voi olla oikeus milloin tahansa vastustaa erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella suorittamaamme sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, ja meitä voidaan vaatia lopettamaan henkilötietojesi käsittely. Kyseistä vastustamisoikeutta voidaan soveltaa erityisesti silloin, jos keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi profilointitarkoituksia varten, jotta ymmärtäisimme paremmin tuotteitamme ja palveluitamme koskevat kiinnostuksen kohteesi, tai suoramarkkinointia varten.

Jos sinulla on vastustamisoikeus ja käytät tätä oikeutta, emme enää käsittele henkilötietojasi kyseisiä tarkoituksia varten. Voit käyttää tätä oikeuttasi ottamalla meihin yhteyttä alla osiossa 7 esitetyllä tavalla.

Kyseistä vastustamisoikeutta ei ehkä erityisesti silloin ole olemassa, jos henkilötietojesi käsittely on tarpeen toimenpiteiden toteuttamiseksi ennen sopimuksen solmimista tai jo päätetyn sopimuksen toteuttamiseksi.

Jos et halua enää vastaanottaa suoramarkkinointia, sinun on peruutettava suostumuksesi edellä esitetyllä tavalla.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä alla osiossa 7 esitetyllä tavalla. Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaa valvovalle viranomaiselle.

 

6. Evästeet ja muut seurantatekniikat

Tämä "verkkokauppa" käyttää evästeitä ja muita seurantatekniikoita. Katso lisätietoja evästekäytännöstämme

 

7.Kysymykset ja yhteystiedot

Jos sinulla on tätä tietosuojakäytäntöä koskevia kysymyksiä tai jos haluat käyttää oikeuksiasi edellä olevan osion 5 mukaisesti, ota yhteyttä meihin osoitteessa www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request.

Kao-yrityksen tietosuojavastaavaan Saksan osalta voi ottaa yhteyttä seuraavilla tiedoilla:datenschutz.de@kao.com

 

8. Tämän tietosuojakäytännön muutokset

Voimme päivittää tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin muuttuvien lainsäädäntö-, sääntely- tai toimintavaatimusten mukaisesti. Ilmoitamme sinulle kyseisistä muutoksista, mukaan lukien niiden voimaantulon ajankohta, päivittämällä edellä olevaa "Tarkistettu viimeksi" -päivämäärää tai sovellettavan lainsäädännön sitä muutoin edellyttäessä. Jos jatkat "verkkokauppamme" käyttöä kyseisten päivitysten tultua voimaan, sinun katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset. Jos et hyväksy tämän tietosuojakäytännön päivityksiä, sinun tulee lopettaa "verkkokauppamme" käyttö.